Page:Sibu Congkan1156-樓鑰-攻媿集-30-29.djvu/41

此页尚未校对


柄子謙其字也家世汴京曾祖侁故右侍禁閤門祗候

贈武德郎祖寛故成忠郎閤門祗候贈吉州刺史以靖

康避地始徙鄞今為慶元府人父浩故武顯大夫累贈

和州防禦使君既升朝改贈宣奉大夫母朱氏仁懷皇

后姪也封宜人累贈碩人君初以世賞補承節郎監潭

州南嶽廟秩滿充樞密院準備差使淳熙十二年轉保

義郎監行在豐儲倉丁宣奉公憂服除辟差監婺州蘭

谿酒庫十六年覃恩轉成忠郎紹熙四年轉忠翊郎是

年登進士科改授承務郎知臨安府於潛縣丞五年覃