Page:Sibu Congkan1156-樓鑰-攻媿集-30-29.djvu/58

此页尚未校对


四明自國初以來端拱二年至乾道末登進士科者㡬

二百人矣淳熙五年姚君穎始以第一人及第實為吾

鄉之光又其才業足以稱褎然之選意必逺到而竟以

不顯可哀也已君字洪卿世家吴興後徙于明明今為

慶元府曾大父阜迪功郎容州司户輕財好施創必慶

堂于城南延師以教宗族之子弟于是姚氏後又有曰

大任曰持曰孚者相踵擢第遂為聞族孚卽君之大父

也尤號博洽三預計偕入太學宦情素薄再調和州録

事參軍遂致其事終左奉議郎父孝全封朝奉大夫致