Page:Sibu Congkan1167-陸九淵-象山先生全集-10-10.djvu/129

此页尚未校对


儒門州縣以其義聚謹具表進

淳祐二年壬寅秋九月勑旌陸氏義門

 皇帝制曰青田陸氏代有名儒在謚典籍聚食踰

 千指合㸑二百年一門翕然十世曩㣲惟爾能睦

 族之道副朕理國之懐宜特褒異勑旌爾門光扵

 閭里以勵風化欽㢤

 青田義門家長陸冲進謝恩表

 十世義居旌表巳頒於廊廟九天申命勑書復𢌿

 扵門閭乾坤之露澤新承里宅之風聲益振叨塵

 過分榮耀下懐臣誠惶誠恐稽首頓首臣聞脩身