Page:Sibu Congkan1177-洪適-盤洲文集-12-10.djvu/16

此页尚未校对


賷恨泉下鳩拾殘編廑得數十事反𬒮拭靣不復彚

次或可廣史氏之異聞云爾

   題輶軒唱和集

右輶軒唱和集三卷紹興癸亥六月庚戍先君及張

朱公自燕還途中相倡酬者中興以來岀疆

者幾三十輩或留或亡得生渡盧溝而南者三人而

巳𥘉朔庭因赦宥許使者歸其郷諸公懲乆縶幸稍

南率占籍淮北惟先君及二公以實告旣約和於是

淮以南者迺得歸八月戊戌先君至辛丑張公至乙

巳朱公至九月乙夘先君以徽猷閣直學士入翰林