Page:Sibu Congkan1200-楊萬里-誠齋集-32-16.djvu/154

此页尚未校对


根不寧其葩淑其心不寧其喙凢當世鉅人長徳

是惟不聞必輕千里師之茹之居無幾何厥聞播

敷談者許可至是天澤滂流用光厥親是不特書

罔克用勸則攡張厥初刻石堂上淳熈七年正月

日具位某記

   韶州州學兩公祠堂記

人物粤産古不多見見必竒傑也故張文献公一

出而曲江名天下至本朝余襄公継之兩公相望

掲日月引星辰粤産亦盛矣哉蓋自唐武徳放于

今五百有餘嵗粤産二人而止爾則亦希矣然二