Page:Sibu Congkan1201-楊萬里-誠齋集-32-17.djvu/119

此页尚未校对


今十年矣嘉泰壬戌閏月望通議大夫寳文閣待

制致仕吉水縣開國伯食邑七百户楊万里記

   永新重建寳峯寺記

安福之南垂永新之北際介乎其間有山孤秀其

髙五千尺其袤數十里逺而望之儼乎如王公大

人弁冕端委秉珪佩玉坐于廟堂之上使人一見

而敬心生焉廹而視之澹乎若巖岳幽人被薜荔

帶女蘿餐菊為糧紉蘭為佩呼吸日月挼挲雲煙

使人一見而塵心息焉故老相傳其名曰萬寳峯

云距山不逺有浮屠氏之宫曰寳峯寺飲山之翠