Page:Sibu Congkan1203-楊萬里-誠齋集-32-19.djvu/15

此页尚未校对


不立崖険要㱕於適用而非窽非浮也至其詩皆

感物而發觸興而作使古今百家景物萬象皆不

能役我而役於我嗚呼無咎生無遇也沒而詩文

可傳未為無遇也無咎可以無憾矣無咎諱善括

嘗知鄂州終官朝請大夫撥煩决疑所至名跡焯

焯云嘉泰壬戌仲夏既望誠齋野客廬陵楊万里

   曾無媿南北邉籌後序

蘭溪曾無媿閉門下惟三十年鑚敗素琱俊語對

占義以應明有司之求亦既䝉有司薦之詣太常