Page:Sibu Congkan1210-楊萬里-誠齋集-32-26.djvu/78

此页尚未校对


成行状一編不過四五十版二三萬字某所書止

存五六千字皆三年而後來取敢望伯仲視此三

家凡例纂成一編版數字數皆以此為準却再示

及當為落筆䝉貺厚禮既未作文字豈敢虚受己

對來介坼封㸃數依前緘封責來介交領回納宅

庫伏幸察至   嘉定元年春三月男  長孺 編定

   端平元年夏五月門人羅 茂良 校正