Page:Sibu Congkan1212-楊萬里-誠齋集-32-28.djvu/144

此页尚未校对


季珌漕使鄭公𭫪上其治行轉中散大夫除廣東

轉運判官公入䑓諸䑓饋贐秋毫必辞改除廣西

轉運判官公曰足未履䑓治而復易節

上恩至厚其何以報乃擷屬部士夫人之賢且才

者如曲江守曾慤主管文字王乆大淮泉屬鄭應

中薦于  朝曰是亦報國之一也既觧組舟行

至端溪意忽忽若小劇者急呼其子某曰為我上

章納禄因小憇夢覺而逝寔慶元庚申二月九日

也後兩月除直秘閣致仕 訓詞曰制行無⿰虗亏 -- 虧

官可紀以疾而休朕固深惜母武陵郡夫人黄氏