Page:Sibu Congkan1214-楊萬里-誠齋集-32-30.djvu/70

此页尚未校对


嘉歎即言於 孝宗歳蠲緡錢六萬公㱕邑父老

萬數郊迎感嘉 上恩罔不呼舞部使者及太守

列其治最淳熈元年召見 孝宗天顔有喜是時

帝意銳欲復中原在廷知其未可而莫敢遏者公

言於 帝曰謀國决勝之道有聲有實敵弱者先

聲後實以讋其氣敵強者先實後聲以伺其機漢

武乗匈奴之困親廵邊陲威震朔方而漠南無王

庭者讋其氣而服之也此先聲後實之䇿也越之

謀呉則不然外講盟好内修武備陽行成以種蠡

隂結援於齊晋教習之士益精而献遺禮益㳟用