Page:Sibu Congkan1216-楊萬里-誠齋集-32-32.djvu/118

此页尚未校对


㑭夀而臧更享魯侯之祉可進封廬陵郡開國侯

加食邑三百户

  寳謨閣學士告詞開禧二年月二十二日

    中書舎人宇文紹節行

勑賢者之於國家猶拱璧大圭之重公器之在天

下亦厲世磨鈍之資若予之非以假人則賞也足

以示勸寳謨閣直學士通奉大夫致仕廬陵郡開

國侯食邑一千户楊万里沉潜而有守勁直而不

囬竒偉之文若日星之麗萬物傑特之操殆松栢

之貫四時蚤袖手於林泉幾忘情於軒冕每眷三