Page:Sibu Congkan1220-陸遊-渭南文集-12-04.djvu/124

此页尚未校对


  教誨詎今七十餘年幸猶後死得論序公文

  亦幸矣聞文以氣為主出處無媿氣乃不

  橈韓栁之不敵世所知也公自政和訖詔興

  閲世變多矣白首一節不少屈於權貴不附

  時論以苟登用毎言虜言畔臣必憤然扼腕

  裂眥有不與俱生之意士大夫稍有退縮者

  輒正色責之若讎一時士氣為之振起今觀

  其制告之詞可槩見也公諱崧卿字子駿於

  虖賢哉開禧元年九月某日太中大夫充寳