Page:Sibu Congkan1220-陸遊-渭南文集-12-04.djvu/72

此页尚未校对


 大異而坐客賦詩或危之何也風俗異也

 既列名衆詩之次又承命作序二罪當併按

 矣乾道六年十二月七日笠澤陸

     雲安集序

 濟南治厯城漢故縣也帶濼水而表厯山其

 山川雜見於春秋孟子史記諸書舜之遺迹

 蓋至于今可考士生其間多通儒名卿秀傑

 之士而以筆墨馳騖相髙往往多清麗雄放

 警絶之詞與山川稱若今䕫府連帥主公是