Page:Sibu Congkan1220-陸遊-渭南文集-12-04.djvu/78

此页尚未校对


 繇往往悲歌流涕又一歲客成都唐安又東

 至于漢嘉然後知昔者之感蓋非適然也到

 漢嘉四十日以檄得還成都因索在笥得古

 律三十首欲出則不敢欲棄則不忍廼叙藏

 之乾道九年六月二十一日山隂陸務觀

 叙

     范待制詩集序

 石湖居士范公待制敷文閣來帥成都兼制

 置成都潼川利䕫四道成都地大人衆事已