Page:Sibu Congkan1221-陸遊-渭南文集-12-05.djvu/44

此页尚未校对


 一草木率以𤅬觀之怳然不知身之客也夫

 人之情無不懐其故者浮屠師亦人也而忘

 其鄉邑父兄子弟無乃非人之情乎自堯舜

 周孔其聖智千萬於常人矣然猶不以異於

 人情為髙浮屠師獨安取此哉則吾勤公可

 謂篤於自信而不移於習俗者矣故與為記

 紹興三十年十二月十二日記

   煙艇記

 陸子寓居得屋二楹甚隘而深若小舟然名