Page:Sibu Congkan1222-陸遊-渭南文集-12-06.djvu/55

此页尚未校对


     廬帥田俠生祠記

 開禧二年八月詔以開封田俟琳為淮南西

 路安撫使兼知廬州節制淮西軍馬時虜方

 入塞侯既受命謂廬州為淮西根本而古城

 又為州之襟要堅守廬州則淮西有太山之

 安脩復古城則廬州有金城湯池之固異時

 議者知守南城而已古城不復繕治一日有

 警如有太阿之利而不特鐏柄七尺之軀而

 授人腰領幾何其不敗也古城雖不甓而其