Page:Sibu Congkan1222-陸遊-渭南文集-12-06.djvu/91

此页尚未校对


 耕則稽氾勝之農書謂之瘁則若腴謂之澤

 則若癯雖不能草泥金之檢以紀治功其亦

 可挾兔園之𠕋以教鄉閭者乎周彦文令畫工為放翁寫

 真且來求贊時年八十

     四

 進無以顯於時退不能隱於酒事刀筆不如

 小吏把鋤犁不如健婦或問陳子何取而肖

 其像曰是翁也腹容王導輩數百胷吞雲夢

 者八九也陳伯予命畫工為放翁記顔且屬作讚時開禧丁卯翁年八十三