Page:Sibu Congkan1223-陸遊-渭南文集-12-07.djvu/117

此页尚未校对


 也丁巳七月十六日識

    跋歸去來白蓮社圖

 予在蜀得此二巻蓋名筆規模龍眠而有自

 得處季子子聿手自装褫藏之慶元丁巳

 秋前三日放翁識

     跋釋民通紀

 予少時避兵東陽山中有沈師者丞相恭惠

 公之裔近有僧來往天衣山自言歐陽文忠

 公家今又得脩公所著釋氏通紀觀之則建