Page:Sibu Congkan1223-陸遊-渭南文集-12-07.djvu/119

此页尚未校对


 按國史野陜人沈存中筆談以為蜀人居陜

 州不知何所據也予在蜀十年亦不聞野為

 蜀人筆談蓋誤也慶元戊午得之書肆十月

 十九日龜堂病𡨝手識時年七十有四矣

   跋王輔嗣老子

 晁以道謂王輔嗣老子題曰道徳經不析乎

 道德而上下之猶近於古此本乃已析矣安

 知其他無妄加竄定者乎慶元戊午十月晦

 書