Page:Sibu Congkan1223-陸遊-渭南文集-12-07.djvu/124

此页尚未校对


 山名中立其子名薰慶元己未八月晦山陰

 陸某謹書

     跋張安國家問

 東坡先生書遍天下而黄門公所藏至寡蓋

 當以為易得雖為人持去不甚惜也紫微張

 舍人書帖為時所貴重錦囊玉軸無家無之

 今大宗伯兄弟自為知己家書往來蓋以百

 計矣相稱相勉期以逺者亦何可勝計而今

 所存財五紙耳方紫微亡恙時豈亦以為易