Page:Sibu Congkan1223-陸遊-渭南文集-12-07.djvu/31

此頁尚未校對


 帝賜詩又以想見一時盛事恨不生其時俯

 伏沙隄旁窺望風采云

   髙宗聖政草

 某被命修 光堯皇帝聖政草刱凢例網羅

 放逸雖寝食間未嘗置也然不敢以槀留私

 篋暇日偶追記得此命兒輩録之隆興二年

 十月一日左通直郎通判鎮江軍府事陸

 記

   髙宗賜趙延康御書