Page:Sibu Congkan1223-陸遊-渭南文集-12-07.djvu/37

此页尚未校对


 聲在雲霄間都人為之心駭神竦於是 皇

 帝聞而異之故有扁榜之賜臣犬馬之年

 駸駸九十獲在 聖主仁夀域中且嘗獲紬

 繹 三朝金匱石室之藏今雖篤老猶幸未

 病廢得以紀稀闊盛事豈非幸哉開禧二年

 歲在丙寅三月某日太中大夫充寳謨閣待

 制致仕山陰縣開國子食邑五百户賜紫金

 魚袋臣陸抺死稽首再拜謹書

   跋尹耘師書劉随州集