Page:Sibu Congkan1223-陸遊-渭南文集-12-07.djvu/53

此页尚未校对


     跋二賢像

 右孟貞曜歐陽率更二像皆唐人筆墨北湖

 者吳則禮子傅也無悔者劉燾無言也最後

 實 先君㑹稽公茶山先生曽文清公書萬

 里覉旅不自意全撫巻流涕乾道九年九月

 既望刻石置漢嘉月榭上山陰陸某識

     跋山谷先生三榮集

 予集黄帖得贈元師及王周彦三詩甚愛之

 有黄淑者家三榮見而笑曰紹興中再刻本