Page:Sibu Congkan1225-陸遊-渭南文集-12-09.djvu/108

此页尚未校对


 僑徐鼐皆良士孫男四人銘曰

    山盤水紆龜食簭從吉日壬申宅是

    幽宫表表三子奮繇書詩維夫人之

    賢有以基之

     承議張君墓誌銘

 君諱錤字深父年三十有八慶元三年十一

 月壬辰病卒以四年九月庚申孤塟君于

 臨安府西湖佛首山之原因其伯父寺丞功

 父鎡以君之友太學内舍生陳公道原狀請