Page:Sibu Congkan1225-陸遊-渭南文集-12-09.djvu/125

此页尚未校对


 足言故不詳著銘曰

    方氏三徙而不出閩君從朱公始為

    建人武夷山麓鬱有封樹車過必式

    曰是為伯謩甫之墓

     留夫人墓誌銘

 慶元六年十月余之友信安徐𢋫赴告其母

 夫人之喪于山隂澤中曰賡不天早失先人

 先人無他子賡於母氏相恃為命稍長娶婦

 韓賡出游獲從一時知名士學問母氏與婦