Page:Sibu Congkan1226-陸遊-渭南文集-12-10.djvu/62

此页尚未校对


 從有曾孫行其視二評事已十世世益逺則

 大墓守䕶或益怠故具書始末于石以告後

 之人淳熙十五年正月日朝請大夫權知嚴

 州軍州事某謹書

     詹朝奉墓表

 新定遂安縣詹氏爲郡望族自光禄公諱良

 臣以死勤事被褒顯書其事於國史少保公

 諱大方純誠質厚爲中興賢輔熏陶漸漬子

 孫皆以學行顯聞雖未必皆至貴仕而學行