Page:Sibu Congkan1232-葉適-水心先生文集-8-2.djvu/130

此页尚未校对


 紹興庚辰以来相先後登進士第縣以五桂名其

 坊又自掲所居堂曰椿桂姑蘇通守與余同僚屬

 賦此詩

   贈訥相

柯山訥相醜形模以相𫉬妍如子都毎將氣色較官簿

初若摶影終探符劉公實陞提刑丘宗卿加龍圖就

中两說㝡称驗余耳所逮非人誣汎言心事依𭄿戒

多假名噐煩邀呼君門九重逺萬里求者争道分榮

枯一身暫𭔃百骸聚楦彼朱紫誰頭顱子其惜術無

浪許恐負西山之餓夫

   送鄭虞任赴京西檢法官

春風逝無涯夏潦生未巳思君遡江漢行銳業難止