Page:Sibu Congkan1233-葉適-水心先生文集-8-3.djvu/125

此页尚未校对


之計廢墜之可乎木叔名柟永嘉人也慶元元年

月二十日

   樂清縣學三賢祠堂記

士患不賢與無德賢有徳矣進而至公卿之位則爲

其事不至者世以爲有命焉夫賢有德豈必爲公卿

哉孟子稱禹稷與顔回同道當其時盖已有流俗之

論而孟子言之如此悲夫直以貧賤不如冨貴此流

俗之細爾猶不病德也至謂賢而賤終不如賢而貴

有德而冨猶過於有德而貧以夫區區自爲輕重轉

訛習陋而使天下言賢有徳者必将兼岀於冨貴而

後止則流俗之爲害大矣然則以不至公卿爲命者

是畏貧賤而樂冨貴非命之正也故太子詹事龍圗