Page:Sibu Congkan1235-葉適-水心先生文集-8-5.djvu/144

此页尚未校对


昔頓殊昔欲戰不欲守今言守不言戰馴𦤺疲愞十

年之外雖守不能矣陛下幸詔諸将復紹興地名使

如世忠浚軰苦𢧐立勲夢寐庶㡬無今消磨坐相視

盡孝宗省奏太息曰方天下無事人樂安静莫背更

張此論可謂憂深矣時光宗參决上顧曰太子熟㸔

人材湏用方見和親乆材無所施更無事當遂委靡

朕思之懔然太子宜常在念錢某可使帥楊州是𡻕

淳熈十五年也雨自五月至六月清河溢𮥠城千丈

公拊循賑貸恩紀勤備楚人德之進直寳文閣知㐮

陽府言者誚公昨在楚既脩城水卒突壞削職罷公

始至楚以舊樓櫓不壮易之千間城敗非樓櫓咎盖

公者誤也知静江府公濫惡流入兩浙朝廷議禁絶