Page:Sibu Congkan1235-葉適-水心先生文集-8-5.djvu/26

此页尚未校对


烏奥山迪功墓右崗惟君幽潜𥝠淑報以其子而中

方佐太史氏掌教元子嚮用矣當大列鼎飬君也而

不少湏以死銘曰 種之炊之有實其餗熟而食之

孔羙且馥亦既難老可以期耄紀辭于泉君子是悼

開禧二年正月 日

   朝奉大夫致仕黄公墓誌銘

越新昌黃公諱仁静字仲山其先婺徙也曽祖朴祖

巽父恵之公累封朝奉大夫賜服金紫年八十七開

禧元年八月乙丑卒十二月庚申葬孟塘石冢山北

麓娶沈氏⿰糹⿱𢆶匹室潘氏皆封宜人子男六度朝散大夫

直寳文閣主管建寜府武夷山冲佑𮗚庻庚宜州文

學廡從事𭅺湖州長興縣主簿庭迪功𭅺池州州學