Page:Sibu Congkan1236-葉適-水心先生文集-8-6.djvu/94

此页尚未校对


賢而宜書死而宜傳惟公也銘曰

孰司下人逐死奔生有膏其汙不臞其清是爲鴻甫

正性之閑衆攫群攘舒徐其間時雖我𢌿我不時即

進怯退勇先義後得終於開禧始於慶元吉士庇國

如珠澗淵日之所杲月之所耀不可蓋藏可以並照

香山之岡雲木茫茫其年短折其存永長嘉定八年

九月 日

   毛積夫墓誌銘

毛子中字積夫髫鬌有傑氣十七八游江淮亂後邸

店未復卧起草中時時與小冦遇行數千里知形便

阸塞涕泣曰管樂不再生耶夜捕鹿迷失道旦見樓

堞矗然合肥城也值帥方打圍戈甲耀日君薦虎皮