Page:Sibu Congkan1237-葉適-水心先生文集-8-7.djvu/139

此页尚未校对


安南溪等爲糴既入境號其部曰米至矣閉糴者争

自糶價㡬减半永康軍都江堰者彭漢永康成都蜀

郡之田所資以溉也受水之郡孟春㑹灌口神李冰

祠下籠石蛇攔江爲臣堰吏盗傭而堰不足以待水

之暴乾道壬辰夏秋大水堰壊下田漲上田涸歳之

所以饑也公俓趋永康築堰繩去歳弊吏坐之然後

分三䇿民業耕者田主借貸之逰手永作上户糴米

賑之老㓜疾患官爲粥飯飬之𩀱流米氏吝糴邑民

聚而發其廪(“㐭”換為“面”)公罪米氏籍其米黥盗米者十餘人他

冨家饑民皆震恐不敢違虞丞相𠃔文别田在二江

亦盡其蔵以賑公號令𢢽惻𫿞信州縣惟心奉承民

皆實𬒳惠存活数百餘萬人乾道九年黎州靑羗奴