Page:Sibu Congkan1237-葉適-水心先生文集-8-7.djvu/22

此页尚未校对


塢女曰恩娘男曰虎孫君悲夫人不盡年莫助爲善

思有刻於墓而一郡士亦皆慘慘惻惻自𦤺其請噫

未見以法爲師弟子而能交相愛(⿱艹石)是也豈合於古

之道者固不異今之法歟銘曰 青靑者𬞞婦手所

擇以𦎟以菹成士之徳棄我頃畚追彼石𠔃

   故大理正知𡊮州羅公墓誌銘

羅公名克開字逹父家𠮷州龍泉縣乾道八年進士

贑縣西尉父䘮免肇慶府司法浙西提刑司檢法官

知廣昌縣監進奏院國子監主簿軍器監丞大理正

知郴州𡊮州嘉定二年七月晦卒年六十九五年四

月丁酉葬萬安縣官屯山宜人梁氏子曰晟郴州司

理壻曰鍾如阜孫銍李燔胡焞周約禮未嫁者一女