Page:Sibu Congkan1239-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-01.djvu/74

此页尚未校对


  辤免 御筆叙理磨勘轉官命詞褒諭奏狀

  再辤免 御筆叙理磨勘申省狀

  丐祠奏狀十月二十五日

  再乞祠奏狀十一月一日

  辤免同産兄利路提刑髙贈卹恩例奏狀

  三乞祠十一月三日

  辤免除資政殿學士知潭州劄子端平三年四月

  再辤免知潭州劄子

  三辤免知潭州劄子六月

  辤免知紹興府浙東安撫使奏狀十一月二

   十二日