Page:Sibu Congkan1251-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-13.djvu/85

此页尚未校对


疑爲唐秘府所藏矣亡何遽爲武氏子脂澤所得良

爲可惜最後有在建業文房而後歸之浮休張氏蓋

幾於屢厄而僅脫者一縑素之傳固亦有幸不幸哉

今自隋煬帝至浮休居士所題其爲帖凡五雖乏精

神頗多態度或疑贗僞或謂臨模固亦在疑信間然

跡其所由來則源流固自可考今藏于新普安史君

任公之家嘉定八年春王正月臨卭魏某得與寓目

輙題其後

  跋傳諫議  帖

胡明府所藏傅公詩帖今十有四年矣公爲人剛方

有守嘗爲諫官以直道不容今觀其賢勞於使事至