Page:Sibu Congkan1251-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-13.djvu/96

此页尚未校对


首及王駙車蓋取其一時語言煆煉文致幾以抵于

大僇他日元祐召還而見又與駙車徃來視昔忘替

此雖小事亦足以見公素守不以禍福利害動其心也

   跋丹淵墨竹詩帖

右墨竹二幅行草三幅皆迫近文湖州乃李致堯筆

也雙魚印爲時雍二字圎印文爲致堯而方印則云

李大醉墨致堯隲之長子故自謂李大致堯早以書

畫名於時元符𥘉黄魯直在戎州致堯嘗從乞書黃

甚予之距元祐四年蓋十年耳其後爲尚書𭅺馮澥

書奏䟽由是𬒳遇爲書學愽士云

   跋東坡辭免中書舎人藳眞蹟