Page:Sibu Congkan1252-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-14.djvu/56

此页尚未校对


粤自宣靖枋政匪人女真小醜敢抗大邦莫有北向

發一矢者迨冨平後我師始與虜角殺金平之後我

師姑挫虜鋒則張忠獻倡之呉武安繼之然後虜知

中國有人而不敢肆張韓劉岳接跡于江淮然後中

國之勢伸而和好之議以定竊觀近日三京喪師悼

頗牧之不可作撫卷太息拜手稽首識于下方

   題周子靖理齋銘後銘云窮則不循循則不窮

義理之說千百載而一日千萬人而一心也今東南

之學有建有温有明各是其說不可以強同是說也

了翁與微之則以建爲然建蓋宗乎濂伊濂伊祖六

經者也端平二年春書于眉山東郊