Page:Sibu Congkan1254-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-16.djvu/108

此页尚未校对


必道汶州彬父子數禦之爲二州患君調

軍禽而戮之繇是徼外無敢譁者節用豐

儲卒以春夏之交損糶直以賑貧夙有胃

疾既去郡行至汶川明窄舘而卒語不及

𥝠唯曰貧者士之常死者人之終吾何求

哉當寳慶三年八月庚午年五十有九取

劉氏東谿先生佰熊之孫也男森之舉嘉

定十年進士前爲蓬溪縣丞女適高斯得

紹定二年進士授文林郎利州𮗚察推

官森之旣已母命卜遂寧府長江縣甲山

以今年十月巳酋舉君之喪即窆前後之

月以君之同年進士馮君邦佐所狀事實

屬銘于靖㑹斯得亦自都城來靖申其請