Page:Sibu Congkan1254-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-16.djvu/148

此页尚未校对


䟽固争其意謂朝廷内虚無賢掇時相怒

初議罪時相靣奏云靖康因士人伏闕幾

召乱甞著令伏闕者斬如自中者 陛下

前欲從恕且當逺竄帝曰不可曰亦湏編

管帝又曰不可曰送逺郡聴讀帝曰送近

䖏于是遣之徽州仍論之臨安府姚令則

差曉事使臣發送姚面宣上意以戒使臣

是冬時相去位戚方以賄敗公以書自通

於尚書周公操未之識也得書大恱率同

列白其事以郊霈得自便聴讀人該赦自

公始乾道六年春謁范公成大于西掖始

識韓公彦古距上書時四年矣淳熈元年

就試两浙轉運司爲詩賦第一四年再舉