Page:Sibu Congkan1255-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-17.djvu/111

此页尚未校对


樓或請刻石紀之君謝曰吾職當爾也去官中道感

疾明年病致其仕而卒實慶元六年三月丙寅年六

十有五尋轉通直郎妃 劉夫人朝請大夫諱髙之

孫石泉軍録參諱况之季女家世䆠𨔶閑家謹儉上

怡下順後君一年八月癸夘卒合葬于君之兆視夫

爵當封孺人二子長即少章次秉國舉紹定三年

士授迪功郎  三女長適楊行之次程文仲季侯

森皆業儒適程與侯者皆卒孫男五人曾來申之曾

顯坤之曽賢孫女四人外孫男女九人君襮嚴而裹

夷家儉素而賙恤弗吝常曰士非無賄之患不能行

其志之憂臨終戒二子曰吾自㓜立學不妄語不欺