Page:Sibu Congkan1257-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-19.djvu/50

此页尚未校对


而語其子至象閱郡乗則古嚴也意益安之州斗絕

嶺外户不滿百公築室瘴江之濵曰觀練掩𨵿謝客

以書自娱取孟東野詩自號松月居士摘陶靖節語

名堂曰欣止題寓居曰吾道非乎奚至此此心安處

便爲郷以紹定元年十月戊午卒嗚呼公可謂行乎

患難者矣詔許歸葬象之人縞巾祖送過饒撫士有

相率追𡘜數十里乃紹定三年八月庚申朔以公治

命葬于正議之墓之對明年七月詔復元官致仕官

其子一人 上始親政改元端平臺臣王遂請褒贈

公録用其子詔特贈集英殿修撰仍與子陞擢差遣

十月詔又以寳慶三年郊恩特官一子訓詞有曰晚