Page:Sibu Congkan1257-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-19.djvu/96

此页尚未校对


(⿱艹石)都統制在襄則副都統當在江陵所論皆切中

事機嘉定改元詔求言公上封指陳剴切㑹紹節以

公政績聞詔任滿與監司差遣八月除荆湖北路提

舉常平茶鹽㑹鄂州與湖廣緫領財賦皆闕以公攝

事首劾貪吏罷厢官受訟還冨民摏糴之糓勸以减

價出糶免荻場經量悉歸諸民蠲米榖薪炭之征歳

不下數萬緡代償前官市物緡錢以舟運敗者千數

株連痩死公取開禧二年以前負者悉蠲之餘名有

差先是公𥘉領常平事每以湖北旱蝗爲慮亟言于

朝丐糴以備春旱又乞假鄂帑官緡以貸下戸種粮

明年旱三月公由鄂還治常德下教列郡選僚屬二