Page:Sibu Congkan1257-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-19.djvu/97

此页尚未校对


人興發勸分具有科條澧州奉行不䖍逮吏鞫之一

道皆聳十月㰝提㸃刑獄十二月改湖南路轉運判

官先是開禧三年盗起郴而桂陽吏不以實聞桂陽

當湖南江西廣東三路之脊山川險絶盗窟其間江

西羣不逞相挻而起東踐吉南安西逼郴衡南蹂韶

石北抵攸環數千里盗區朝廷調江鄂軍降勑榜捐󠄂

官資緡錢名捕渠魁累歳不得要領而江西專以招

安誨盗詭降覆出朝廷患之公以壬午被命甲申上

道三年正月庚寅朔領漕事于益陽時賊巳破安仁

茶陵桂陽三邑迫攸縣長沙詾懼公親至攸督運人

心乃定㑹帥去以公攝事朝廷下江西招安之請于