Page:Sibu Congkan1267-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-05.djvu/41

此页尚未校对


通判在縣委縣丞差人傳送𠉀逐官批鑿訖即

從所委官㕔附急逓循環繳申本司以慿稽考

孟月暦以仲月發仲李如之仍於申狀實填申

發月日如少有違滯及批鑿不員定追所委官

承行人赴司㫁治亦巳牒諸州軍縣詳本司所

行事理施行并牒諸監司照㑹外今將給州縣

暦様各一本繳連在前乞賜詳酌某今來措置

事理如或允當乞劄下諸路轉運司一體施行

准 嘉定八年六月二十六日省劄下諸路轉運司及本司從所申事理施行

  奏乞分州措置荒政等事同總領提㪯七月上