Page:Sibu Congkan1275-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-13.djvu/71

此页尚未校对


中興之後聞四方之士可與商㩁者不憚千百

里橐其書而従之忘其道凃之艱覊旅之苦也

此其用志豈世俗所可量哉迂愚不敏竊獨嘉

之故爲之序如此(⿱艹石)書之凡例則君旣列之篇

端矣故不復云紹定二年三月辛𫑗建安眞某

   清源文集序

郡有志何始乎昉于古也郡有集何始乎昉近

世也有志矣而又有集焉何也志以紀其事集

以載其言志存其大綱集著其纎悉也志猶經