Page:Sibu Congkan1284-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-22.djvu/129

此页尚未校对


交皆吉士端人凢所汲引人不知其所自日所

行事夜則筆之於書曰将以檢身也故行誼終

始無玷公生於紹興戊寅正月以嘉定癸酉

月卒于正𥨊(“爿”換為“丬”)享年五十有六𥘉娶于氏知潭州

湘鄉縣諱汝功女也追贈恭人⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼鄭氏今封令

人子男一人埜以公遺澤𥙷将仕郎第庚辰進

士今為朝散郎知邵武軍孫一人同祖公殁之

明年⿱苑土邑之赤松鄉寳石山又十三年埜裒公

平生所為詩文奏議外制等二十五卷春秋臆

說十卷通鑑觧標自魏文侯至西漢末十五卷