Page:Sibu Congkan1284-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-22.djvu/38

此页尚未校对


  我懷子傾  今者柰何  子藏稄銘

  執筆嘅然  我涕子零  嗚呼傷㢤

   朝請郎通判平江府事包君墓誌銘

君名履常字適可姓包氏孝肅公七世孫也孝

肅世家合肥曽孫莘徙永嘉之㕍池是爲君四

世祖祖汝嘉又徙樂清之桞市其居城之西洋

則自君始孝肅以清節直道爲昭陵名臣後稍

不振至君少入太學登淳熈八年進士乙科人

謂且大包氏矣平生力學有得於絜矩之一言

故其教授旴江眎士之無所乎館也則首闢講