Page:Sibu Congkan1288-姜夔-白石道人詩集-2-2.djvu/124

此页尚未校对


白石道人歌曲跋

歌曲特文人餘事耳或者少諧音律白石留心學

古有志雅樂如會要所載奉常所録未能盡見也

聲文之美槩具此編嘉泰壬戌刻於雲間之東巖

其家轉徙自隨珍藏者五十載淳祐辛亥復歸嘉

禾郡齋千歲令威夫豈偶然因筆之以識歲月端

午日菊坡趙與訔書

至正十年歲在庚寅正月望日如葉君居仲本于

錢唐之用拙幽居既畢因以識其後云天台陶宗

儀九成

此書俾他人抄錄故多有誤字今將善本勘讐方