Page:Sibu Congkan1289-劉克莊-後村先生大全集-48-01.djvu/18

此页尚未校对


後村先生大全集卷之一

 詩公少作幾千首嘉定己卯自江上奉祠歸發故篋盡焚之僅存百首是為南嶽舊藳

  郭璞墓

先生精數學卜穴未應疎因捋虎鬚死還尋魚腹居

如何師鬼谷𨚫去友靈胥此理憑誰詰人方寳葬書

  魏太武廟

荒涼𤓰步市尚有佛狸祠俚俗傳來久行人信復疑

亂鴉爭祭處萬馬飲江時意氣今安在城笳暮更悲

  徐孺子墓

今曉安墳意梅仙舊𪠘傍醢成龍不至羅設鳯髙翔