Page:Sibu Congkan1308-劉克莊-後村先生大全集-48-20.djvu/110

此页尚未校对


後村先生大全集卷之八十三

 玉牒𥘉草

   寕宗皇帝嘉定十二年

正月戊辰朔上不視朝文武百僚赴大慶殿朝賀

聶子述除寶謨閣直學士四川制置使兼知成都府

己巳不視朝 癸酉袁燮以己見進對論豫常燠若

時雪未應由逸豫之故願陛下至誠感格庶幾天意

可回上曰每日在禁中焚香致禱燮奏古人應天以

寳要湏修政事進忠良屏邪侫此應天之實也上曰

人臣来說者少不来說者多朕只要人来說 乙亥